Актуално

Община Гурково

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

  1. Поземлен имот с идентификатор 18157.79.30по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 412 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория: IX, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 500.00 лева.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

  1. Сграда с идентификатор 38203.501.284.1по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково с площ 42 кв.м./четиридесет и два кв.м./ построена в поземлен имот с идентификатор 38203.501.284, целия с площ 1020 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 50.00 лв., без ДДС месечен наем за целия имот.

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху имоти – частна общинска собственост, представляващ:

  1. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.863 с площ 344 кв.м., ул.”Латинка” № 32,ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер по предходен план: 863, квартал: 59, парцел: XVIІ

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 510.00 лв., без ДДС пазарна стойност на ОПС.

ІV. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор57.714по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, Местност: Брестовенски алчак с площ 1200 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория: VI, Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 34.00 лв. /тридесет и четири лв./, без ДДС годишна аренда за целия имот.

  1. Поземлен имот с идентификатор57.715по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, Местност: Брестовенски алчак с площ 1313 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория: VI, Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 37.00 лв. /тридесет и седем лв./, без ДДС годишна аренда за целия имот.

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация – Гурково най-късно до 16,00 часа на 24.11.2016г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 24.11.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 09.12.2016г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 08.12.2016г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60


КРИМИНАЛНА ХРОНИКА

Задържаха мигранти в прохода Хаинбоаз полиция

Двама нелегално преминали зелената граница мъжа на по 21 и 23 години са били задържани след сигнал за подозрителни лица в района на ТИР-паркинг в началото на прохода Хаинбоаз след град Гурково на 15.10.2016г.

Сигналът за двамата мъжа, които се оказали без документи за самоличност и твърдели, че са от Афганистан бил подаден от шофьор на автомобил, който бил спрян и помолен от мигрантите да ги откара до Русе.

По предварителни данни мигрантите са прекосили границата в района на Малко Търново, като са се движели в състава на голяма група, която имало уговорена среща за прехвърлянето й към границата с Югославия.

По все още неизяснени причини афганистанците са се отделили от останалите и със случайни превозни средства стигнали до прохода.Двамата са прехвърлени в районния приемателен център в Елхово.


Задържаха посредници за фалшиви гръцки шофьорски книжки в Николаево Полиция

Задържани са двама мъже посредничили за получаване на фалшиви гръцки шофьорски книжки, съобщиха от полицията.

При проведено разследване е установено, че посредник при набирането на лица, желаещи да се снабдят с неистински гръцки свидетелства за управление на моторно превозно средство (СУМПС) и доставка на такива документи от Гърция е И. М., на 61 г., от Николаево. Извършено е претърсване в дома му, при което са иззети множество документи, съотносими към предмета на разследването. По-късно е задържан и А. К., на 31 г., от Николаево, за когото е установено, че също е съпричастен към осъществяваната престъпна дейност. Мъжът е арестуван, след като се  легитимирал пред полицейските служители с неистинско свидетелство за управление на МПС, гръцки образец, с неговите лични данни.

 И. М. и А. К. са задържани първоначално за срок до 24 часа. Привлечени са като обвиняеми и им е наложена мярка за неотклонение “подписка”. Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност на лицата и установяване на други лица, които са се възползвали от престъпната схема продължава под ръководството на Районна прокуратура Казанлък.

До мъжете от Николаево се стига след множество целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия на казанлъшки полицаи по получена информация за лица, които посредничат при изготвяне и доставка на фалшиви шофьорски книжки.  На 9 октомври на автомагистрала “Тракия”, е спрян за проверка лек автомобил “Хюндай”, управляван от М. Б., на 56 г., от Тополовград. При извършеното претърсване в автомобила е открит и иззет запечатан хартиен плик, съдържащ неистинско свидетелство за управление на МПС, гръцки образец, издаден на името на  български гражданин от Нова Загора. Оттам се стига и до двамата николаевци.