Конкурс

Уважаеми приятели, скъпи читатели на нашия вестник, конкурсът „Образцов дом“ приключи.

Благодарим на всички изявили интерес и включили се в надпреварата. Искаме да ви съобщим, че през първата седмица на месец януари 2017година, представител от екипа на в-к „Родолюбие“ ще се свърже с вас- участниците, за да ви каже точна дата и време, в което оценителната комисия ще посети за оглед вашият дом. След оценяването на комисията, която ще се състои от двама общински и двама представителя от вестник „Родолюбие“, като се има в предвид резултата от онлайн анкетата ни, на сайта на вестника, следва да бъде избран победителя и подгласниците му.

Резултатите и информация от церемонията по награждаването, ще бъдат публикувани в следващия ни брой. Очаквайте ни!